x
01.01.1970

İş Kaybı İnfarktüsü Davet Ediyor

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, mevcut işsizliği daha çok artırmakta, birçok insan işten çıkarılmaktadır. Acaba bu insanların sağlıkları nasıl etkilenmektedir. ABD'de yapılan bir çalışmada, iş kaybının aynen hipertansiyon, diyabet ve sıgara içimi gibi myokard infarktüsü (Mİ) açısından risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Üstelik her bir iş kaybı Mİ riskini daha da artırmaktadır.

Archives of Internal Medicine dergsinde yayınlanan bu çalışmada, değişik boyutlardaki işsizlik ile MI arasındaki risk ileriye dönük olarak incelenmiştir. Sağlık ve emeklilik çalışması kapsamında 51-75 yaş arasındaki13.451 kişi 1992-2010 arasında takip edilmişlerdir. Bu kişiler 2 yılda bir sorgulanmışlar, iş geçmişi, olanak ölçüsünde sağlık ve sosyoekonomik durumları öğrenilip kaydedilmiştir. Daha önce MI geçirenler çalışma kapsamı dışında tutulmuşlardır. Bu kişiler 18 yıl süreyle izlenmişlerdir.

Tüm takip süresince 1061 akut Mİ olayı belirlenmiştir (% 7.9). Tüm katılımcılar arasında ilk başta % 14'nün işsiz olduğu, % 70'nin bir veya daha fazla iş kaybına sahip olduğu, vakitlerinin % 35'ni işsiz olarak geçirdikleri saptanmıştır.

Çok değişkenli bir model ile yapılan analizde işsizliğin myokard infarktüsü açısından önemli bir risk oluşturduğu ve her iş kaybında bu riskin daha da arttığı saptanmıştır.

İş kaybının olduğu ilk yıl Mİ riski daha çok artmaktadır. İşsizliğin statüsü, işsiz kalınan toplam süre ve iş kayıplarının toplam miktarı incelendiği zaman herbiri, hatta klinik risk faktörlerinden , sosyoekonomik durumdan, psikolojik ve davranışsal sorunlardan bile bağımsız olarak MI riskinde önemli artışa neden oldukları bulunmuştur.

Kaybettiği işin niteliği, gönüllü işi bırakmak ve doğal emeklilik MI bakımından risk oluşturmamaktadır.

Yorum:

Bu çalışmanın bulguları, işsizliğin sadece sosyoekonomik bir sorun olmadığı, aynı zamanda önemli sağlık sorunlarına yol açtığını göstermesi bakımından önemlidir. Rahmetli Babamın bir lafı vardı, "Allah adamı işsiz bırakmasın" diye. İşte bu çalışmayı babamın sezgisel olarak söylediği sözü somutlayan bir çalışma olarak görmek gerekmektedir.

Peki iş kaybı neden MI riskine yol açmaktadır. Kuşkusuz en önemli bağlantı stres faktörü ile ilişkili olabilir. Yalnız tek başına stres ile izah etmek olanaklı değildir. Çünkü stres oluşturan birçok faktör durumunda infarktüs riski artmamaktadır. Bu çalışmadaki sonuçlar ile ilgili yorum yaparsak, MI riskini etkileyen başka faktörleride sayabiliriz. İşsiz insan kaotik bir yapının içine düşebilir. Evine kapanır, çok uyur ve yemek yer. Kilo alabilir. Sıkıntıdan sıgaraya dayanır. Sağlığına dikkat etmez, hipertansiyon ve diyabet gelişebilir. Yani Mİ'ı her bakımdan davet eder.

İş kaybı, toplum için de önemli bir sorundur. Yapılan birçok ankette halkın önem verdiği sorunların başında işsizlik gelmektedir. Son söz olarak burada bir film'den bahsetmek istiyorum. ABD'de 2008-2009 ekonomik kriz ve işsizliğin arttığı dönemde çekilen bu film tekniği yanında işsizliği çok iyi anlatan bir film idi ve Oscar'a aday gösterilmişti. Başrolünde George Clooney'in oynadığı "Aklı Havada" isimli filmi herkese tavsiye ederim.

Kaynak:

Dupre ME, et.al. The cumulative effect of unemployment on risks for acute myocardial infarction. Arch Intern Med 2012; DOI:10.1001/2013.jamainternmed.447.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.