x
İçerik Menü

İdrar Kaçırma

İdrar ve Gaita İnkontinansı Nedir?

Halk arasında genel olarak idrar kaçırma veya idrarını tutamama olarak adlandırılan bu durum, yaygın deyimi ile inkontinans olarak adlandırılmaktadır. İdrar torbasının (mesane) ve bağırsak kontrolunun kaybı ile giden bu durum aslında hastalık değil, bir belirtidir. İnkontinans birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar genel olarak nedir? Başlıcalarını sayarsak: doğumsal defektler, pelvis olarak adlandırılan leğen kemiğinin içine aldığı organlara yapılan cerrahi girişimler, pelvik bölgede oluşan travmalar, omurilik zedelenmeleri, bazı nörolojik hastalıklar, multipl sklerozis (MS), sinir iltihapları (polimyelitis), enfeksiyonlar ve yaşlanma ile birlikte oluşan dejeneratif değişiklikler. İdrar kaçırma ayrıca gebelik sırasında ve çocukluk devresinde de görülebilir.

İnkontinans büyük ölçüde idrar boşaltım sisteminin bir problemidir. İdrar boşaltım sistemini oluşturan organlar, iki adet böbrek, bu böbreklerden çıkan idrarı mesane yani idrar torbasına ileten iki adet üreter dediğimz ince tüp şeklindeki organlar, bir adet mesane, bir adette üretra ded,ğimiz idrarın dışarı atılmasını sağlayan ve mesaneden çıkan tüp gibi bir organ. Vücutta oluşan atık maddeler böbrekten süzüldükten sonra idrar sıvısı halinde üreterlerden geçer ve mesanede toplanır. Mesane yani idrar torbası bir depo işlevini görür. Mesanede toplanan idrar belli bir seviyeye ulaşınca işeme hissi duyarız ve idrar üretra dediğimiz tüp gibi organın yardımı ile dışarı atarız. işte üretra dediğimiz bu organ çok önemlidir. İçerdiği dairesel şeklindeki kaslar ile idrarın mesanede kalmasını sağlar. Bu kaslar üretranın kontrolunu sağlarlar. Üretra idrar boşaltım siteminin tek parçası olmamasına karşın, idrar kaçırmada en önemli organ budur. Eğer yeteri kadar çalışmazsa üretradan idrar dışarı kaçar.

ABD'de yapılan çalışmalarda yaklaşık 25 milyon insanın geçici veya kalıcı idrar kaçırma tecrübesi yaşadıklarını göstermektedir. Bizim ülke nüfusunu düşündüğümüz zaman, Türkiyede de yaklaşık 4-5 milyon cıvarında kişinin idrar kaçırma problemi yaşadığı söylenebilir. Bu kişilerin yaklaşık % 85'i kadındır. Hele ülkemizde geçmişte sağlıksız koşullarda, fazla sayıda doğum yapan kadınların sayısının fazlalığı göz önüne alınırsa, bu sayının daha yüksek olduğu düşünülmelidir.

İnkontinans, yani idrar kaçırma problemi yaşayan kişiler önemli ölçüde psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkla karşı karşıya kalmaktadırlar. Mesane ve bağırsak kontrolunda problem yaşayan kişiler, alay edilme korkusu yaşadıkları ve özgüvenleri kaybolduğu için kendi kendilerini izole etmektedirler. Bu kişiler çalışmalarının imkansız olduğunu düşünerek kendilerini gizlemektedirler. Yani inkontinans sadece kişileri ilgilendirmemekte, aynı zamanda önemli bir toplu sağlık sorunu olmaktadır.

İnkontinans Tedavisi:

İdrar kaçırma şikayetleri, eğer iyi incelenirse, uygun bir yaklaşım ile % 80 oranında tedavi edilebilir. İlk yapılacak işlem, idrar kaçırmanın tipi belirlenmeli ve çeşitli tanı yöntemleri ile nedeni saptanmalıdır. Daha sonra nedene yönelik yapılacak tedavi ile idrar kaçırma düzeltilebilir.

Tedavi başlıca üç şekilde yapılmaktadır; davranışsal eğitim, ilaç ve cerrahi tedavi. Bu tedavilerin planlanması hekim kontrolunde yapılmalı ve uygulanmalıdır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.